Hållbarhet

En del av vår vardag

Hållbarhet, miljö och arbetsmiljö är en integrerad del av vår verksamhet. Vi tar ansvar för våra handlingar och bryr oss om våra rötter och vår sociala miljö.

       

Code of Conduct

Genom att tydliggöra och efterleva Axelents värderingar på samma sätt över hela världen har vi byggt upp ett renommé om att vara ett företag som förenar hög affärsmässighet med höga etiska normer. Axelents Code of Conduct är en dokumentation och sammanfattning av våra värderingar och löften i syfte att tydliggöra och hjälpa oss befästa vår koncerns och vårt varumärkes anseende.

Visste du att 99 % av Axelents produkter är återvinningsbara?

   

Miljöansvar

Frågor om hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Axelents totala verksamhet. Genom målstyrning uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden. Vi har ett synsätt som leder mot långsiktigt hållbar utveckling genom ständiga förbättringar och åtgärder som minskar all tänkbar miljöpåverkan.

Vår Hållbarhetsredovisning