One Axelent

"Vi är modiga, passionerade, inkluderande och tar ansvar"

Vår mission, sedan vår start 1990, är att skydda människor. Våra produkter bidrar till att anställda inom produktion och lager får en säker arbetsmiljö. Vi vill även leva som vi lär och jobbar hårt för att vår egna anläggning ska vara en säker arbetsplats. Vår säkerhetskultur innebär att vi delar med oss av vår kunskap, upplyser våra kollegor och kunder om riskerna som finns och att vi alla har viljan att minska dem. Såhär säger våra medarbetare runt om i världen att säkerhet betyder för dem.

Emma Johnsson, Global Sales Axelent Sverige

”Säkerhet och trygghet i stort handlar för mig mycket om att vi lever i ett rättssäkert samhälle. Att känna att vi har lagar och förordningar som finns till för att skydda oss. Jag associerar det också med att ha familj och vänner som ett tryggt nätverk.”

Thomas Shelley, Teknisk försäljningschef Axelent England

”Säkerhet för mig handlar om att ta ansvar för våra medmänniskors välbefinnande. Inte bara fysiskt som vi gör här på Axelent med olika tyder av skyddsåtgärder, utan även i våra interaktioner med varandra. Det är en gemensam insats och vi kan alla hitta små saker att göra för att säkerställa att våra medmänniskor kan känna sig säkra. Det är fantastiskt att få vara en del av ett team som värdesätter detta i de produkter vi tillverkar, men även i vår företagskultur".

Teo Erlandsson, Lagerarbetare Axelent Sverige

”Säkerhet handlar i grunden om att få allt att fungera bra och effektivt samtidigt som det är säkert. I Sverige är vi verkligen duktiga på säkerhetslösningar i alla tänkbara situationer som bara finns där i vår vardag. Att ha ett nätverk av människor som man alltid kan falla tillbaka på”.

Eric Plana, Teknisk support Axelent Spanien

”Säkerhet för mig är beslutsamheten att säkerställa en hälsosam och ofarlig arbetsmiljö. Förbättrad effektivitet i produktionen behöver aldrig göra så att säkerheten blir lidande för de som arbetar där. Att arbeta säkert är att arbeta bättre.”

Gabriella Valencia, Maskinoperatör Axelent Sverige

”Det kan vara så enkelt som att lägga fram en cykelhjälm till barnen, fast de är tonåringar och helst hade sluppit ha den på sig. Det som Axelent jobbar med handlar också om att skydda andra. Alla små säkerhetsinsatser vi gör i vår vardag är nästan svåra att ge exempel på för de märks inte av”.

Matthew Redder, Inköpschef Axelent USA

”Om du behöver tänka efter två gånger om något är säkert så är det antagligen inte det. Säkerhet är det allra viktigaste för alla företag och för livet i stort. När du gör ditt jobb så tänk på dina kollegor och om det du gör är säkert även för dem. En annan stor faktor för säkerhet är ergonomi. Både på jobbet och privat bör vi tänka på att inte utföra för mycket monotont arbete. Säkerhet är att ha rätt inställning som behöver tillämpas i alla livets delar”.

Sara Ekman, Teknisk projektledare Axelent Sverige

”Säkerhet för mig är att kunna ha en vardag där man utför det arbete eller dom fritidsintressen som man vill göra på ett sätt där risken för att skadas är minimala. Att mina barn kan ha ett aktivt liv, där man med enkla medel minimerar risker".

Nicole Randazzo, Kundtjänst Axelent Italien

”För mig betyder säkerhet att garantera varje anställd en hög nivå av förebyggande arbete och skydd. Att känna sig säker på sin arbetsplats är helt nödvändigt, särskilt i dagens högteknologiska samhälle. En god kunskap om vår omgivning och dess system gör att vi kan upptäcka risker och hantera dem på bästa sätt. På ett personligt plan så är säkerhet att känna sig trygg i sig själv, doften av hemmet och i armarna på de människor vi älskar".

Lorenzo Pavan, Försäljning Axelent Italien

”För mig är säkerhet kunskap. Att känna till de faror vi kan stöta på dagligen, att korsa gatan, vandra genom skogen eller allra främst på arbetsplatsen. Träning hjälper oss att hantera potentiellt farliga situationer på bästa sätt. När jag har kunskap om faror kan jag avstyra dem, eller åtminstone hantera dem.”

Ruben Geenen, Försäljning Axelent Benelux

"Säkerhetsåtgärder är alltid närvarande i vårt dagliga liv. Som exempel, när jag ska borra hemma, tar jag instinktivt fram hörselskydd till min son. När det kommer till våra yrkesroller måste vi vara förebilder – som till exempel när jag kommer till en kund, har jag alltid på mig korrekt säkerhetsutrustning och klädsel. Jag kan se att säkerhetsnivån kan variera, så då är det viktigt att vara en förebild".

Daniel Häggström, Head of Product Axelent Sverige

”När vi pratar om säkerhet på arbetsplatsen tycker jag det handlar om att kunna gå till och komma hem från arbetet på ett säkert sätt. Att ha en säker arbetsplats borde med andra ord vara en självklarhet, men likaså att följa och respektera de säkerhetsdirektiv som finns för att skydda sig själv och andra”.

Amanda Johansson, Inköpschef Axelent Sverige

”Säkerhet är något som många idag tar för givet, och som man gång på gång i olika situationer blir påmind om hur viktigt det är. Säkerhet för mig är att alla ska kunna känna sig trygga i sin vardag, och kunna lita på de system och säkerhetsföreskrifter som finns. Därför känns det extra meningsfullt att kunna vara med och påverka våra produkter".

Pernilla Wiman, Plant Manager Axelent Sverige

”För mig är en säker arbetsmiljö väldigt viktigt och är alltid första prioriteringen. Därför är det också viktigt att vi pratar om vilka risker som finns i vår vardag för att förebygga att någon skadar sig på jobbet".

Patrick Rommel, Marknadsassistent för Axelent Tyskland

”För mig är säkerhet som en hygienisk faktor och väsentlig för vårt dagliga liv. Att känna sig trygg är något du behöver för att känna dig bekväm, för att lugna ner dig, känna dig skyddad och leder till att du kan vara dig själv på bästa sätt - i affärer och i privatlivet. Så säkerhet borde spela en viktig roll i våra liv.”

Areber Peci, KAM Axelent Nordic

”En trygg och bra arbetsmiljö är en självklarhet eftersom mycket av vardagen spenderas på jobbet och på de arbetsplatser man besöker. Även att befintliga säkerhetsföreskrifter ska respekteras och följas både för den egnas säkerheten men även för andras".

We are one Axelent

We are one Axelent

We know safety

Creating the world’s safest workplaces by putting people first

We know safety

Creating the world’s safest workplaces by putting people first

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.